Gå till innehållet

Kom till Sjundeå-dagarna Guidning och öppet hus i besöksmålen 29.6–1.7.2023

Under golftävlingen Ladies Open by Pickala Rock Resort ordnar vi även Kom till Sjundeå-dagarna då du kan bekanta dig med centrala teman och platser i Sjundeå såsom Sjundeå å som strömmar genom hela Sjundeå, en fantastisk medeltida kyrka och kulturlandskapet som formats av jordbruket och de gårdar och torp som genom historiens gång uthärdat i landskapet.

Programmet för Kom till Sjundeå-dagarna har en tidtabell som möjliggör att du bra hinner se mycket under en dag.

Program

Fanjunkars
Fanjunkarsvägen 1 ​

Vår nationalförfattare Aleksis Kivi bodde i Fanjunkars torp hos Charlotta Lönnqvist, i Sjundeå centrum, under åren 1864–1871. Mamsell Charlotta gav Kivi ett hem och arbetsro. I Fanjunkars i Sjundeå skrev Kivi största delen av sin produktion, bl.a. Sju bröder.
Fanjunkars torp var beläget innanför Porkala-området som arrenderades till Sovjetunionen efter fortsättningskriget och till vilket en stor del av Kyrkslätt, Sjundeå och Ingå hörde. Före ryssarnas ankomst 1944 lade fröken Maria Le Bell från Myrans gård en begäran på ryska på torpets dörr, där man konstaterade att författaren Aleksis Kivi bott i torpet och man önskade att byggnaden skulle behandlas väl. Ryssarna rev dock torpet ända till grunden.
Fanjunkars torp återbyggdes i början av 2000-talet för att så nära som möjligt motsvara 1800-talets byggnad, och fungerar nu som evenemangsplats för olika tillställningar.
Under evenemanget verkar Café Charlotta i Fanjunkars torp. Kaféet är ett makligt sommarkafé där tiden stannar. Varje dag kl. 17 har man möjligheten att lyssna på berättelsen om Fanjukars som till stor del är Kivis och Lönnqvists liv, men även tiden under Porkalaparentesen. Guide är Sjundeåbon Hilkka Toivonen som varit aktiv Fanjunkarsstiftelsen i många år.
Det är gratis inträde till guidningarna och man behöver inte anmäla sig.

Gårdskulla lantbruksmuseum
Gårdskulla 102

Gårdskulla gård har anor från 1840-talet. På gården finns ett av Nordens mest omfattande privata lantbruksmuseum med mer än hundra välskötta museitraktorer samt en stor mängd andra maskiner och apparater som använts på landsbygden – sammanlagt ca 15 000 föremål på två våningar.
En guide tar emot på gården och tillsammans bekantar vi oss med gården och museet. I museet finns trappor till övre våningen. Vuxna 10 e, barn 5 e, köp biljetter: shop.seaction.com


Paddlingscentret

Störsviksvägen 14  

Namnet Sjundeå syftar på den sjunde ån. Sjundeå å klassas som ett nationellt värdefullt landskapsområde och anses vara ett av Nylands i naturtillstånd bäst bevarade flodvattendrag. Lekfullt kallas ån även för Finlands Amazon.
Ån har ursprungligt bestånd av havsöring som ökar i antal. Den i Finland sällsynta kungsfiskaren har även observerats då och då bygga bo vid strandbrinkarna i nedre loppet av ån. En paddlare som rör sig tyst har bra möjligheter att se hägern glida över ån.

Vid Sjundeås Paddlingscenter kan man hyra kanoter, kajaker och SUP-bräden för egna utfärder längs Sjundeå å eller i skärgården. Eftersom det inte blåser eller strömmar i ån sommartid är den en trygg paddlingsmiljö även för nybörjare. Då Paddlingscentret har öppet hus presenterar man verksamheten och besökarna får även paddla. På havsterrassen bjuds på Sjundby glass.
Bokningar: shop.seaction.com, info@seaction.com eller 09-2564040. 


S:t Petri kyrka i Sjundeå
Svidjavägen 51

Sjundeås medeltida stenkyrka är byggd på 1400-talet. Speciellt i kyrkan är bland annat de medeltida målningar som pryder väggarna och valvbågen. 
Under öppettiderna får man besöka, se och stilla sig i kyrkan. En sak- och språkkunnig guide är på plats hela tiden. Under guidningen får du höra om S:t Petri kyrkas historia. Den internationella tävlingsandakten förrättas av Helena & Timo Keskitalo och Pami Karvonen.
Det är fritt inträde till guidningarna och de kräver ingen anmälan.

The medieval stone church of Siuntio was built in the 15th century. The church is notable for the medieval paintings on the walls and the vaulted arches. ​​
The church is open for visiting, viewing and quiet time. A knowledgeable guide, who speaks several languages, is present at all times. A devotion for the international audience is delivered by Helena & Timo Keskitalo and Pami Karvonen.​​

Svidja slott
Svidja 52

Svidja slotts historia sträcker sig till medeltiden. Markerna som hör till slottet omfattar 726 hektar och på dess område finns över 60 byggnader. Den nuvarande huvudbyggnadens första skeden är från 1540-talet och den nuvarande exteriören från sekelskiftet 1800–1900. Den dåvarande ägaren August Wrede gjorde ändringar till senmedeltida och gotisk stil, som uppvisas av torn, trappgavlar och spetsbågade fönster- och dörröppningar.
Delar av den andra säsongen av tv-serien Ivalo spelades i Svidja slott med omnejd.

Guiden tar emot framför ladugården och där finns även parkeringsplatser. Vi bekantar oss tillsammans med miljön och slottet. Slottet har trappor.
Vuxna 10 e, barn 5e, köp biljetter: shop.seaction.com

Mer information:

Sjundeå kommun
visit@sjundea.fi
+358 44 386 1100