Gå till innehållet

Kommunens resultat över en halv miljon bättre än väntat

Sjundeå kommuns resultat för räkenskapsperioden 2022 visar ett överskott på 689 361,05 euro. År 2021 var överskottet 1 737 933,78 euro. Resultatet för 2022 är 635 000 euro bättre än vad som ursprungligen budgeterades. Överskottet för 2022 ökar det överskott som samlats i balansen så att det kumulativat överskottet är 5,65 miljoner euro.

Kommunstyrelsen godkände bokslutet(öppnas i en ny flik, du flyttas till en annan tjänst) på måndagen.

Sjundeås skatteintäkter för 2022 var 33,6 miljoner euro, året innan 31,5 miljoner euro. Kommunalskattens andel av skatteintäkterna av 30,5 miljoner euro, samfundsskatten gav 1,2 miljoner euro och fastighetsskatten 1,9 miljoner euro.

Sjundeå fick statsandelar på totalt 6,6 miljoner euro. Finansieringsintäkterna och -utgifterna var -75 000 euro. Årsbidraget var 4,8 miljoner euro, vilket är 1,4 miljoner euro mer än året innan.

Fjolårets goda resultat förklaras av högre skatteintäkter och statsandelar än kommunen räknat med samt de coronabidrag staten beviljade kommunerna. Sjundeås invånarantal steg med 27 personer till ett nytt rekord, 6 225. Arbetslösheten i Sjundeå var bland de lägsta i Nyland, 5,2 procent.

Specialiserade sjukvården största enskilda utgiftsposten

Kommunens externa verksamhetsintäkter var 10,1 miljoner euro och de externa verksamhetsutgifterna var 45,7 miljoner euro.

Verksamhetutgifter för olika verksamheter 2022:

De mest betydande verksamhetsutgiftsposterna var köp av tjänster, 25,5 miljoner euro, och personalutgifter, 15,4 miljoner euro. Verksamhetsbidraget var -35,4 miljoner euro. År 2021 var verksamhetsbidraget -33,7 miljoner euro.

 Sjundeå köpte bland annat följande tjänster: hälsostationstjänsterna, specialiserade sjukvården, städningen, fastighetsskötseln, bespisningen, transporterna, kollektivtrafiken, plogning av väg och gator, plogning vid fastigheter, underhåll av grönområden, veterinärtjänster och miljöhälsovård samt landsbygdsförvaltningen.

Kommunen hade förra året 224 fastanställda och 96 visstidsanställda arbetstagare. År 2021 hade kommunen 230 fastanställda och 73 visstidsanställda arbetstagare. I början av 2023 övergick ungefär 100 anställda till Västra Nylands välfärdsområde.

Största investeringarna i idrottshallen

Avskrivningarna var 4,11 miljoner euro. De var betydligt större än tilltänkt eftersom kommunen var tvungen att nedskriva värdet på Sjundeå svenska skolas gamla byggnad och till betydande delar också hälsocentralens byggnad.

Nettoinvesteringarna var ungefär 6,7 miljoner euro, året innan var de 1,72 miljoner euro. De största investeringsobjekten förra året var Bildningscampuset Sjundeå hjärta (1,27 miljoner euro, planeringen av vårdcentret (1,4 miljoner euro), idrottshallen (1,1 miljoner euro) och bergvärme till idrottshallen (431 000 euro), grundrenoveringen av kommunhuset (564 000 euro) och gång- och cykelvägen bredvid Sjundeåvägen mellan Vargsvängen och Västra kungsvägen (502 000 euro).

Kommunen fick 52 255 euro i finansieringsandelar till investeringarna förra året.

Resultaträkning