Siirry sisältöön

Kunnan tulos yli puoli miljoonaa euroa odotettua parempi

...seudun liikenteestä. Siuntion kunnan muut omistusyhteisöt ovat Kunta-Asunnot Oy, Rosk’n Roll Oy Ab, Sarastia Oy, kuntien Tiera Oy, Novago Yrityskehitys Oy, KuntaPro Oy ja Koha-Suomi Oy. Sote-uudistus työllisti Toiminnan tavoitteena...

Siuntion kunnan tilikauden 2022 tulos on 689 361,05 euroa ylijäämäinen. Vuonna 2021 ylijäämää kertyi 1 737 933,78 euroa. Tulos on 0,635 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota parempi. Tilinpäätöksen 2022 ylijäämä lisää taseeseen aiempina vuosina kertynyttä ylijäämää siten, että kumulatiivista ylijäämän kertymä on yhteensä 5,65 miljoonaa euroa.

Kunnanhallitus hyväksyi tilinpäätöksen(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) maanantaina.

Siuntion verotulot tilikaudella 2022 olivat 33,6 miljoonaa euroa, edellisenä vuonna 31,5 miljoonaa euroa. Kunnallisveron osuus verotuloista oli 30,5 miljoonaa euroa, yhteisöverotulot olivat 1,2miljoonaa euroa ja kiinteistöverotulot olivat 1,9 miljoonaa euroa.

Valtionosuuksien toteuma oli 6,6 miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat -75 000 euroa. Vuosikatteeksi muodostui 4,8 miljoonaa euroa, mikä oli 1,4 miljoona euroa edellistä vuotta parempi.

Vuoden 2022 hyvää tulosta selittävät verotulojen ja valtionososuuksien ennakoitua parempi toteutuminen, sekä valtion kunnille myöntämät korona-avustukset. Siuntion väkiluku kasvoi viime vuonna 27 henkilöllä ja oli vuodenvaihteessa ennätykselliset 6 225. Siuntion työttömyysluku oli viime vuonna Uudenmaan alhaisimpia, 5,2 prosenttia.

Erikoissairaanhoito suurin yksittäinen menoerä

Siuntion kunnan ulkoiset toimintatuotot olivat yhteensä 10,1 miljoonaa euroa ja ulkoiset toimintakulut 45,7 miljoonaa euroa.

Eri toimintojen toimintakuluja vuonna 2022:

Merkittävimpiä toimintakulueriä olivat palvelujen ostot, 25,5 miljoonaa euroa ja henkilöstökulut 15,4 miljoonaa euroa. Toimintakatteeksi muodostui -35,4 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 toimintakate oli -33,7 miljoonaa euroa.

Siuntio osti muun muassa seuraavat palvelut: terveysasemapalvelut, erikoissairaanhoidon, siivouksen, kiinteistöhuollon, ruokapalvelut, kuljetukset, joukkoliikenteen, katujen ja teiden aurauksen, kiinteistöjen aurauksen, viheralueiden kunnossapidon, eläinlääkinnän ja ympäristöterveyspalvelut sekä maaseutuhallinnon.

Kunnalla oli viime vuonna 224 vakinaista työntekijää ja 96 määräaikaista työntekijää. Vuonna 2021 vakinaisia oli 230 ja määräaikaisia 73. Vuoden 2023 alusta noin 100 työntekijää siirtyi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Liikuntahalliin investoitiin eniten

Tilikauden 2022 poistot olivat 4,11 miljoonaa euroa. Poistot toteutuivat huomattavasti ennakoitua suurempina, koska kunta joutui alaskirjaamaan entisen Sjundeå svenska skolan rakennuksen ja merkittäviltä osin kunnan terveyskeskuksen.

Vuonna 2022 nettoinvestoinnit olivat noin 6,7 miljoonaa euroa, edellisenä vuonna 1,72 miljoonaa euroa. Isoimpia investointikohteita viime vuonna olivat Sivistyskampus Siuntion sydän, johon käytettiin 1,27 miljoonaa euroa, sote-keskuksen suunnittelu 1,4 miljoonaa euroa, liikuntahalli 1,1 miljoonaa euroa ja maalämpö liikuntahallille 431 000 euroa, kunnantalon peruskorjaus 564 000 euroa ja jalankulku- ja pyörätie Siuntiontien viereen välille Sudenkaari—Läntinen kuninkaantie 502 000 euroa.

Rahoitusosuuksia investointeihin saatiin yhteensä 52 255 euroa vuonna 2022.

Tuloslaskelma

Kunnan lainakanta laski hieman, konsernin lainakanta nousi

Lainakanta pieneni tilikaudella kokonaisuudessaan 90 000 eurolla ja oli tilikauden lopussa 20 898 227 euroa. Laina/asukas oli vuoden 2022 lopussa 3 357 euroa ennakkoväkilukutiedolla laskettuna, 29 euroa edellisvuotta vähemmän per asukas.

Konsernintunnusluvuista konsernin vuosikate euroa per asukas vahvistui 2022 tilikaudella 912,2 euroon edellisvuoden 669,5 eurosta. Suhteellinen velkaantuneisuus laski edellisvuoden 53,7 prosentista 52,1 prosenttiin.

Konsernin laina- ja vuokravastuukanta oli 25,3 miljoona euroa, edellisenä vuonna 24,9 miljoonaa euroa. Laina- ja vuokravastuut per asukas nousivat 8 507,07 euroon edellisvuoden 7 054,69 eurosta.

Kuntakonserniin kuuluivat vesihuoltolaitos, tytäryhtiöt Kiinteistö Oy Pikkalanlahti II ja Kiinteistö Oy Aseman liikekeskus, kuntayhtymäosuudet Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymästä, Kårkulla samkommunista, Eteva kuntayhtymästä, Uudenmaan liitosta, Västra Nylands folkhögskolasta ja Helsingin seudun liikenteestä. Siuntion kunnan muut omistusyhteisöt ovat Kunta-Asunnot Oy, Rosk’n Roll Oy Ab, Sarastia Oy, kuntien Tiera Oy, Novago Yrityskehitys Oy, KuntaPro Oy ja Koha-Suomi Oy.

Sote-uudistus työllisti

Toiminnan tavoitteena vuodelle 2022 oli sote-uudistuksen toteuttaminen Siuntion osalta. Tavoite toteutui suunnitellusti. Kaikki hyvinvointialueelle siirtyvät tehtävät kyettiin siirtämään kunnasta hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta.

Siuntion kunta on osa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuetta ja uudistuksen valmistelu työllisti kuntaa koko vuoden 2022 ajan. Kunnasta poistui 1.1.2023 alkaen koko perusturvan toimialue, eli yhteensä noin 100 työntekijää kunnan 300 työntekijästä. Merkittävä osa kunnan sopimuksista ja omaisuudesta siirrettiin vastikkeetta hyvinvointialueelle. Hyvinvointialue vuokrasi vuoden 2023 alusta perusturvaosaston käytössä olleet tilat.

Toisena tavoitteena oli keskeisten investointikohteiden toteuttaminen. Sivistyskampus Siuntion sydän otettiin käyttöön suunnitellusti elokuussa 2022. Sote-keskuksen suunnittelutyöt etenivät vuoden 2022 aikana ja kunnanvaltuusto teki hankkeesta investointipäätöksen kesäkuussa 2022. Kunnantalon osalta kattoremontin toteuttaminen eteni toteutukseen vuonna 2022, mutta valmistuminen viivästyi vuoden 2023 puolelle samoin kuin sitä seuraavan salaojaremontin toteutus.

Kunnan toiminta painottuu vuodesta 2023 alkaen kuntalaisten hyvinvointiin ja kunnan elinvoimaan. Suurimmat toimialat ovat perusopetus ja varhaiskasvatus. Kunnanvaltuusto hyväksyi toimintaympäristön muutoksen huomioon ottavan uuden kuntastrategian talousarvion osana marraskuussa 2022.

Lue koko tilinpäätös(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).