Gå till innehållet

Affärstomt i Störsvik ledig att sökas – Bygg en restaurang med fantastisk havsutsikt

Sjundeå kommun har förklarat affärstomten bredvid småbåtshamnen och badstranden i Störsvik ledig att sökas. Det är frågan om en kontinuerlig sökning. Tomten ligger två kilometer från stamväg 51 (Västerleden) har utmärkt vy utöver havet. På havsstranden invid tomten finns en brygga som ska iståndsättas inom kort.

Kommunen strävar efter att hitta en restaurang- eller kaféföretagare som vill ingå ett långt hyresavtal om tomten. Utgångspunkten är ett hyresavtal på 20 år. Avsikten är att företagaren bygger en restaurang- eller kafébyggnad på tomten med service som åtminstone till en del pågår året runt.

Storleken på tomten är ungefär 2 650 m2, och den har en byggrätt på 350 vånings-m2. Byggnaden får vara i en eller två våningar.

detaljplanen(öppnas i en ny flik, du flyttas till en annan tjänst) går tomten under namnet kvarter 509 och beteckningen är område för affärs- och kontorsbyggnader, där man kan bygga lokaler som stöder småbåtshamnens och badstrandens verksamhet.

Bastu, aktiviteter och uthyrning av utrustning önskas i området

I enkäter som kommunen gjort har kommuninvånarna önskat att bland annat en restaurang eller ett kafé, bastu, aktiviteter för barn och unga (till exempel lekplats, klättring), uthyrning av utrustning (kajaker, cyklar), evenemang (uppträdanden, matevenemang, marknader, skidtävlingar) och elbilsladdning skulle finnas i området.

Tomten avgränsas i söder mot småbåtshamnen och dess parkeringsområde, i väster mot gatan och i norr och i öster mot en skogsdunge. Tomten är för närvarande delvis parkeringsområde och delvis täckt av skog. Det är frågan om gammal, vacker blandskog med betoning på tall. Väster om småbåtshamnen bakom skogen finns ett villaområde.

Golfcenter i närheten

Områdets populära badstrand ligger i ett gammalt grustag. Nordväst om badstranden har kommunen nyligen byggt en parkeringsplats. I närområdet ligger dessutom Pickala Golf, Pickala Tennis & Padel Club, SE Actions kanotcenter och Kopparnäs-Störsviks friluftsområde.

Vid sidan av detaljplanen har Sjundeå kommun ställt som kriterier för utvecklingen av kvarteret att byggnaderna och servicen ska vara tillgängliga för alla och att åtminstone en del av servicen ska finnas tillgänglig året runt. Dessutom ska byggnaden byggas enligt principerna för hållbart byggande och vara arkitektoniskt kvalitativ och lämpa sig för platsen. Sjundeå är en HINKU-kommun och strävar efter att minska utsläppen snabbare än den nationella målsättningen förutsätter.

Kommunstyrelsen beslutar om överlåtelsen av tomten

Företag som är intresserade av tomten kan lägga fram ett erbjudande och presentera ett utkast till sitt koncept. De ligger till grund för preliminära förhandlingar. När kommunen fått in ett verkställbart anbud ges övriga företag ungefär en månad att lämna in sina ansökningar om tomten.

Kommunens tekniska nämnd gör ett förslag till kommunstyrelsen om överlåtelsen av tomten. Vid valet följs kriterier som beaktar bland annat hur väl projektet verkställer kommunens strategi, hur väl verksamheten och byggnaden passar i området, hur väl projektet förverkligar målen i detaljplanen, med vilken sannolikhet projektet förverkligas och hur företaget lyckats i tidigare projekt.

Läs mer om tomten på webbplatsen komtillsjundea.fi(öppnas i en ny flik, du flyttas till en annan tjänst).