Gå till innehållet

Naturgrupp planeras inom den finska förundervisningen till i höst

En förundervisningsgrupp som fungerar i naturen grundas inom den finska förundervisningen i Sjundeå i höst om tillräckligt många barn anmäler sig till gruppen. Naturförskolegruppen fungerar i de fina skogarna invid Sjundeå bad. Gruppen kommer att ha en kåta med en eldstad som bas.

Gruppen arbetar ute i naturen under förundervisningstiden. Den kompletterande småbarnspedagogiken före och efter förundervisningen ges på Bildningscampuset Sjundeå hjärta. Kommunen ordnar en gemensam transport från Sjundeå hjärta till badet och tillbaka.

Gruppen grundas om tillräckligt många barn anmäler sig till den. Det finns plats för högst 14 barn i gruppen. Personalen består av en förskolelärare och en barnskötare.

Naturförskolegruppen är en pilotgrupp som provar på olika slags verksamhetssätt och -miljöer i naturen. Gruppen följer Sjundeås förundervisningsplan. Undervisningen och metoderna planeras så att de fungerar utomhus och kan genomföras i naturen och i skogen. Det innebär att de ofta är mycket funktionella.

I verksamheten utnyttjas nästan allt material som kan fås i naturen såväl i hantverk som vid inövning av siffror och bokstäver.

Ansökningen till naturgruppen och den kompletterande småbarnspedagogiken sker elektroniskt via Wilma. Ansökningstiden till förundervisningen och den kompletterande småbarnspedagogiken är 16–29.1.2023.

Undervisningen i naturgruppen planeras i första hand som ettårig förundervisning. Barn som för närvarande deltar för första året i den tvååriga förundervisningen kan dock anmäla intresse för gruppen per e-post, varhaiskasvatus@siuntio.fi. De som får plats i naturgruppen får ett brev om verksamheten och programmet.

Den avgiftsfria förskoleundervisningstiden i Sjundeå är kl. 9.15–13.15. Den kompletterande småbarnspedagogiken före och efter förskoleundervisningen är avgiftsbelagd.

Läs mer:

Ansökan till förskoleundervisning samt kompletterande småbarnspedagogik och kommunala småbarnspedagogiken