Gå till innehållet

Målet är att öppna simhallen i mars–april

Kommunen siktar på att öppna simhallen och gymmet på Sjundeå bad i mars–april. Den preliminära planen är att båda kommer att ha vara öppna alla dagar i veckan. Vid planeringen av öppettiderna strävar vi att beakta både morgon- och kvällsbesökare.

Badets gymnastiksal kommer att kunna bokas på samma sätt som kommunens övriga idrottslokaler.

Men hyresavtalet om badets simhalls- och idrottslokaler har ännu inte undertecknats. Kommunstyrelsen godkände hyresavtalet och ansvarsfördelningen mellan kommunen och den blivande hyresvärden i slutet av november. Beslutet har vunnit laga kraft och hyresavtalet undertecknas när fastigheten har bytt ägare, eventuellt redan i början av februari.

På basis av hyreskontraktet har kommunen hand om simhallen och idrottslokalerna i badet samt om underhållet av motionsslingan och byggnationerna vid den söder om badbyggnaden. Kommunen har inlett förberendande åtgärder för att öppna lokalerna redan innan hotellet öppnar.