Gå till innehållet

Sjundeås social- och hälsovård överfördes på Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023

Av Sjundeås kommunala service överfördes hälsovården, äldreboenden, familjecentret, socialservicen, skolkuratorn, skolpsykologen och den rehabiliterande sysselsättningsverksamheten riktad till vuxna till Västra Nylands välfärdsområde.

Välfärdsområdets kundtjänst öppnades den 2 januari 2023, tfn 029 151 2000. Du kan ringa kundtjänsten vardagar kl. 8–16 i frågor som gäller allmän rådgivning och välfärdsområdets tjänster.

Övergången till Västra Nylands välfärdsområde orsakar ändringar

Källan till följande information är Västra Nylands välfärdsområde, www.luvn.fi/sv(öppnas i en ny flik, du flyttas till en annan tjänst).

Ur invånarnas och personalens perspektiv bevaras en stor del helt oförändrat. Tjänsterna fås från samma bekanta ställe som tidigare. Notera dock att det vid årsskiftet kan förekomma tillfälliga dröjsmål och störningar i vissa tjänster.

Vilket ställe ska jag kontakta om jag insjuknar?

Du kan kontakta hälsostationen på samma sätt som tidigare. Telefonnumren ändras stegvis från och med början av 2023. Välfärdsområdet informerar om den stegvisa förändringen av telefonnumren på webbplatsen www.luvn.fi/sv(öppnas i en ny flik, du flyttas till en annan tjänst) samt genom inspelningar på det gamla telefonnumret som hänvisar till det nya numret.

Jag har bokat en tid till hälsovårdarens mottagning, bevaras den?

Ja, alla nuvarande tjänster och tidsbokningar bevaras oförändrade efter årsskiftet.

Kvittera meddelandet om Kanta-tjänsterna i Mina Kanta

Med anledning av övergången till välfärdsområdet bör invårna få information om Kanta-tjänsterna på nytt. Ge om att ta emot meddelandet om Kanta-tjänsterna uttrycker du att du tagit emot informationen om Kanta-tjänsterna, datahanteringen och din rättighet att påverka datahanteringen. På så sätt ser du till att social- och hälsovårdspersonalen kan utnyttja den information som finns i Kanta när vårdförhållandet överflyttas till en ny aktör. Läs mer om hur information överförs i samband med övergången till välfärdsområden(öppnas i en ny flik, du flyttas till en annan tjänst).

Det är viktigt att ta emot det nya meddelandet om Kanta-tjänsterna eftersom de patientanteckningar som gjorts i välfärdsområdet kan ses av till exempel personal på HUS enbart efter att du tagit emot Kanta-meddelandet. I samband med Kanta-informationen får du också mer information om den temporära rätten att få information i Nyland, som synbarheten av patientdata i Nyland grundar sig på från och med 1.1.2023.

För att social- och hälsovården ska fungera är det viktigt att proffsen har omfattande och uppdaterad information om kunden. Om du uppsöker hälsocentralen i Sjundeå och blir skickad till den specialiserade sjukvården i HUS är det viktigt att proffsen på HUS vid behov kan utnyttja den information som om dig som skrivits upp inom välfärdsområdet.

Läs välfärdsområdets meddelande om Kanta-informationen(öppnas i en ny flik, du flyttas till en annan tjänst)

Vad förblir oförändrat?

De viktigaste förändringarna

De viktigaste förändringarna inom den närmaste framtiden ur invånarnas perspektiv är:

Ändringar i kundservicenumren

Välfärdsområdet har meddelat att telefonnumren ändras enligt följande tidtabell: