Gå till innehållet

Pickala gård


Den nuvarande svagt ljusröda herrgården blev färdig 1851 i enlighet med ritningar av arkitekt Granstedt som hörde till Engels skola. Omkring karaktärsbyggnaden utbreder sig en stor park och en trädgård på båda sidor om Pickala å. Den s.k. bagarstugan härstammar från 1700-talet och stenladugården är från 1920-talet. Herrgården byggdes ursprungligen redan i slutet av 1500-talet, då Flemingarna på Svidja gård grundade ett säteri på östra sidan av Pickala å.

Pickala avskildes från Svidja 1815 och förenades med Sjundby gård. Pickala blev under samma århundrade ett självständigt gods.

Under Porkala-parentesen bodde 20 ryska hushåll i karaktärsbyggnaden, vilket också det stora antalet vedspisar vittnar om. Byggnaden fordrade omfattande reparationsarbeten. Numera odlar man på gården främst prefabricerad gräsmatta och i viss utsträckning majs. Gården är i privat ägo.