Siirry sisältöön

Pikkalan silta


Silta sijaitsee Läntisen ja Itäisen Kuninkaansillan välissä, Vikträskjärven etelänapukassa, josta Pikkalanjoki laskee Suomenlahteen. Silta on vain jalankulku- ja pyöräilykäyttöön.

Jo 1300-luvulta alkaen löytyy mainintoja Turun ja Viipurin linnoja yhdistävästä rantamaantiestä, Suuresta Rantatiestä, jota myöhemmin alettiin kutsua Kuninkaantieksi.

Se halkoo Siuntiota kahdelta suunnalta. Eteläinen reitti tulee Inkoosta Degerbyn kautta Sunnanvikiin ja pohjoinen nykyisen Lohjan Virkkalan suunnalta kirkonkylän ohi.

Tiet yhtyvät Sunnavikissä ja ylittävät Pikkalanjoen Vikträskin eteläpäässä Broändassa, jossa on sijainnut myös kievari.

Ensimmäinen asiakirjamaininta Pikkalan sillasta on vuodelta 1555-56. Tässä vanhan rantatien ja vesiteiden solmukohdassa lienee ollut nostosilta, koska vesiliikenne jatkui aina Sjundbyn koskelle asti. 1700-1800 -luvuilla on sillan itäpuolella pidetty syysmarkkinoita, joihin tultiin hyvinkin kaukaa.

Nykyinen kävelysilta valmistui syyskuussa 1991. Vuonna 1986 tielaitos päätti purkaa huonokuntoisen sillan ja olla rakentamatta uutta. Innokkaat siuntiolaiset perustivat Sillanrakentajat-yhdistyksen, joka sai viranomaisilta luvan purkaa sillan ja rakentaa uuden. Vanha silta poltettiin syyskuussa 1987, ja uusi rakennettiin vanhojen silta-arkkujen varaan.