Gå till innehållet

Käla


En medeltida ridstig går förbi Sjundby gård och fortsätter längs den östra stranden av Vikträsk. Stigen går också genom gårdsplanen kring Käla gård.

Karaktärsbyggnaden är från 1800-talet och den ståtliga ladugården i rödtegel vid vägkanten byggdes 1901.

Byggnaden hör till Museiverkets skyddsobjekt. I södra delen av dalen invid den strömmande bäcken har det på 1700-talet funnits en fotkvarn. Gården är privatägd.

Under sommarhelgerna är ett sommarcafé verksamt i Kälas ladugård.