Siirry sisältöön

Liittyminen vesihuoltolaitokseen


Vesihuoltolain mukaan kiinteistöllä on velvollisuus liittyä keskitettyyn vesihuoltoon, jos kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Kunnan ympäristöviranomainen voi vain tietyin perustein myöntää rakennettavalle kiinteistölle vapautuksen liittymisestä vesi- ja viemäriverkostoon.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella on liitettävä laitoksen vesijohtoon, viemäriin ja hulevesiviemäriin, mikäli ne on alueelle rakennettu. Haja-asutusalueilla voi tiedustella mahdollisuutta.

Vesi- ja viemäriliittymät rakentamattomalla tontilla