Siirry sisältöön

Puurakentaminen mahdolliseksi pienissä kunnissa -hanke


Siuntion kunnan Puurakentaminen mahdolliseksi pienissä kunnissa -hanke on saanut ympäristöministeriöltä rahoitusta Puurakentamisen ohjelmasta.

Puurakentamisen ohjelma (2016–2021) on valtioneuvoston yhteinen, ympäristöministeriön hallinnoima ohjelma, jonka tavoitteena on lisätä puun käyttöä niin kaupunkien rakentamisessa, julkisessa rakentamisessa kuin suurissa puurakenteissakin.

Hankkeen tavoitteet

Puurakentaminen mahdolliseksi pienissä kunnissa -hankkeen tavoitteena on koota Cloudia-hankintajärjestelmään kaikkien rekisteröityneiden käyttäjien saataville tietoja puurankentamisen eri toimijoista. Hankkeen innovatiivisuus liittyy puurakentamista edistävien mallien ja olemassa olevan Cloudia-järjestelmän hyödyntämiseen puurakentamisen edistämisessä.

Tarkoituksemme on laatia pienten kuntien hankkeille kaavoitusta, hankeen kehityssuunnitteluja ja alueellista puukerrostalorakentamista varten puurakentamisen edistämiseen sitouttava tiekartta.

Kohteena Siuntion kunnan SoTe-keskus

Siuntion kunnan SoTe-keskuspalvelualueen rakentamisessa ja sen konseptoinnista tarjouskilpailutusta varten tarvitaan edistyksellistä suunnittelun paketointia puurakentamiselle sekä sosiaali- ja terveydenhoitorakennuksen että puukerrostalojen osalta.

Siuntio on HINKU-kunta

Siuntion kunta on mukana HINKU (Kohti hiilineutraalia kuntaa) -hankkeessa, jossa kunnat, yritykset ja asukkaat ideoivat ja toteuttavat ratkaisuja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. HINKU-kunnat tavoittelevat päästövähennyksiä etuajassa kansallisiin tavoitteisiin nähden: kunnat ovat sitoutuneet vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 päästötasosta. Puurakentaminen tukee Siuntion kunnan HINKU-tavoitteita.