Siirry sisältöön

Sudenkaaren alueen vesijohdon ja jätevesiviemärin saneeraus


Saneeraamme vesi- ja viemärijohtoja Sudenkaaren alueella 2023–2024. Samalla parannamme katujen kuivatusjärjestelmää ja eriytämme hulevedet omaan viemäriinsä. Uusimmme myös katuvalaistuksen ja viemme sähköjohdot maan alle. Lisäksi Karjaan puhelin suunnittelee kuitukaapelia alueelle. Saneerauksen jälkeen ennallistamme kadut ja uusimme asfalttipäällysteen.

Saneerausurakka alkaa kilpailutuksen jälkeen

Kilpailutamme urakan talven 2022–2023 aikana. Kilpailutuksen on tarkoitus valmistua helmikuussa 2023. Tämän jälkeen suoritamme alueella katselmuksen, jonka tarkoituksena on tutustuttaa urakoitsija työmaa-alueeseen. Katselmuksen yhteydessä olemme yhteydessä myös alueen kiinteistönomistajiin.

Saneeraus koskee:

  • Ampujantietä
  • Hiihtäjäntietä
  • Nordanvikintietä
  • Sudenkaarta
  • Sudenpolkua
  • Sundsintietä
  • Kreijansintie
  • Sunnanvikintietä
  • Juoksijantie

Lisäksi uusimme valaistuksen Brallentiellä. Liikennejärjestelyt vaihtelevat urakan aikana.

Kiinteistönomistajia kehotetaan uusimaan tai kunnostamaan vanhat kiinteistöliittymät

Kiinteistönomistajan vastuulle jää liittää oma kaivonsa kunnan kaivoon urakan yhteydessä. Suosittelemme, että kiinteistönomistaja hyödyntää kunnan urakoitsijaa, mutta myös ulkopuolista urakoitsijaa voi käyttää. Mikäli kiinteistönomistaja haluaa käyttää ulkopuolista toimijaa, ei siitä saa aiheutua häiriötä kunnan urakoitsijan työskentelylle.

Myös hulevesijärjestelmään tulee lähtökohtaisesti liittyä, koska hulevesijärjestelmä on lakisääteinen. Järjestelmästä on hyötyä myös kiinteistölle, kun kosteus ei jää makaamaan talon perustuksiin. Tämä vaikuttaa pitkällä aikavälillä kiinteistön ja sen rakennusten arvoon ja käyttöikään.

Katselmuksen yhteydessä kiinteistönomistaja voi tiedustella urakoitsijalta mahdollisuutta kiinteistökohtaisten erityistarpeiden kuten salaojituksen toteuttamiseen.

Koska urakoitsijaa ei vielä ole valittu, ei myöskään kustannuksista ole tietoa. Mikäli kiinteistönomistaja haluaa ennakoida oman kiinteistönsä kohdalle osuvia kustannuksia, voi yleistä tietoa hinnoista hakea netistä ja niiden perusteella arvioida, minkä suuruisista kustannuksista on kyse.

Tiedotamme urakan etenemisestä alueen asukkaita ja kiinteistönomistajia

Alueen asukkaita ja kiinteistönomistajia tiedotetaan projektista sen edetessä kotiin jaettavilla tiedotteilla ja sähköisesti kunnan verkkosivulla.

Mikäli alueen kiinteistönomistaja asuu muualla kuin alueella ja haluaa erikseen tietoa hankkeesta, tulee hänen ilmoittaa siitä rakennuttajapäällikkö Arto Inkiselle.

Lisätietoja urakasta voi kysyä tekniseltä osastolta (tekninen@siuntio.fi) ja suoraan rakennuttajapäällikkö Arto Inkiseltä (p. 044 386 1180, etunimi.sukunimi@siuntio.fi).

Kuitukaapelia koskeviin kysymyksiin vastaa Karjaan puhelin. Karjaan puhelimen verkkosivulla voi lisäksi käydä ilmoittamassa omasta kiinnostuksestaan liittyä kuituverkkoon. Liittyminen kuituverkkoon on maksullista.

Kuulutus on ollut nähtävillä KTWebissä 30.9.2022 alkaen.

Yhteys