Siirry sisältöön

Ajoneuvojen siirrot


Kunnalla on tietyin edellytyksin velvollisuus siirtää ympäristöön jätetyt romuajoneuvot asianmukaiseen jätehuoltoon ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (828/2000) nojalla, sekä eräissä tapauksissa MRL:n tai jätelain nojalla.

alueelta, varastoalueelta tai muulta yksityiseen käyttöön tarkoitetulta erityiseltä alueelta kunta kuitenkin siirtää romuajoneuvon vain yksityisen alueen haltijan perustellusta ja kirjallisesta pyynnöstä.
Ajoneuvon omistaja tai haltia on velvollinen korvaamaan viranomaiselle ajoneuvon siirtojärjestelyistä, siirtämisestä, säilyttämisestä ja hallinnoinnista aiheutuneet kustannukset.

Lisätietoja

Mustaa autoa nostetaan hinausauton lavalle.