Gå till innehållet

Sunnanviks trafikområde


Karta över Sunnanviks byggförbud

Tekniska nämnden beslöt den 16.1.2024 § 3 att tillsätta byggförbud till Sunnanviks vägtrafik- område enligt MBL § 53. Karta över området https://www.sjundea.fi/sunnanviks-trafikomrade.

Byggförbudet gäller till och med 16.1.2026 eller tills detaljplaneändringen har vunnit laga kraft innan det.

Tidigare behandlingskeden

Tekniska nämnden (18.1.2022 § 6) har infört byggförbud enligt markanvändnings- och bygglagen § 53 för gatu- och trafikområden i Sunnanviks detaljplanprojekt till och med 18.1.2024.