Gå till innehållet

Sunnanviks trafikområde


Tekniska nämnden (18.1.2022 § 6) har infört byggförbud enligt markanvändnings- och bygglagen § 53 för gatu- och trafikområden i Sunnanviks detaljplanprojekt till och med 18.1.2024.

Karta över Sunnanviks byggförbud

Sunnanviks trafikområdets detaljplan och ändring av detaljplan, planläggningens skeden och information: