Siirry sisältöön

Kasabergetin asemakaava


Sammaleista kalliota mäntymetsässä.

Kaavan sijainti ja lähtökohdat

Alue sijaitsee Störsvikissä noin 9 km kuntakeskuksesta etelään. Aluetta ympäröi pohjois-, etelä- ja länsipuolella Pickalan golfkenttä. Alueen itäpuolella sijaitsee Saunaniemen pientaloalue. Alueen pinta-ala on noin 19,7 hehtaaria ja se on kokonaan rakentamatonta lukuun ottamatta alueen halki kulkevaa Störsvikintietä. Alue sijoittuu jyrkkäpiirteiselle itä-länsisuuntaiselle kallioselänteelle.

Kaavan tavoitteet

Alueelle kaavoitetaan loma-asuntoalue. Tontteja muodostuu 40 kappaletta. Alueesta on tarkoitus luoda viihtyisä, houkutteleva sekä ympäristönsä huomioonottava alue. Kunnan maankäytön kehityskuvassa todetaan Störsvikin olevan vetovoimainen asuinalue sekä vilkas virkistyspalveluiden alue. Tavoitteena kehityskuvan mukaan on selkeiden maisemakokonaisuuksien luominen. Alueen kehittymisen myötä alueen positiivinen potentiaali tulee käyttöön.

Käsittelyvaiheet

  • Kaavan vireille tulosta kuulutettu 27.11.2010 Siuntion kunnan ilmoitustaululla ja internetsivuilla
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ollut nähtävillä 15.6.-1.7.2011 kunnan teknisessä toimistossa
  • Kaavaluonnos pidetty nähtävillä 15.6.-1.7.2011 kunnan teknisessä toimistossa, kuulutettu kunnan ilmoitustaululla, Västra Nylandissa ja Kirkkonummen sanomissa
  • Kaavaehdotus pidetty nähtävillä