Siirry sisältöön

Haaga 2 -alueen asemakaava


Siuntiontien ja Fallsintien risteys

Kaavan sijainti ja lähtökohdat

Haaga 2 -alueen korttelit 142-156 sijaitsevat Bollstadin kylässä noin 1,6 km kuntakeskuksesta Siuntiontietä pohjoiseen. Asemakaavalla otetaan nykyistä maanviljely- ja metsäaluetta asuinkäyttöön. Alueella on olemassa olevaa omakotiasutusta. Suunnittelualueen länsiosa (Fågelberget) on rakentamatonta metsäistä rinne- ja lakialuetta. Siuntiontien varsi on rakentamatonta peltoaluetta.

Kaavan tavoitteet

Asemakaavan tavoitteena on vahvistaa kuntakeskuksen väestöpohjaa. Alueesta suunnitellaan viihtyisä ja turvallinen kulttuuriympäristöön ja maisemaan sopiva alue, jossa on houkuttelevia erilaisia, erityyppisiä, pienempiä osa-alueita. Asemakaavalla ja sen määräyksillä varmistetaan, ettei alueella sijaitsevalle tärkeälle pohjavesialueelle aiheudu pilaantumisen vaaraa. Siuntiontien länsipuolinen peltoalue on osa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, mikä otetaan suunnittelussa huomioon.

Käsittelyvaiheet