Siirry sisältöön

Pintavesien tarkkailu


Siuntionjoen vesistöalue kuuluu Kymijoen­-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen. Siuntionjoen vesistöalueen jokien kokonaispituus on 61 kilometriä.

Siuntionjokea pidetään eräänä Uudenmaan parhaiten luonnontilassa säilyneenä jokivesistönä. Osa Siuntionjoen pääuomaa sekä kuuden sivujoen vesialueita kuuluu Natura-alueeseen. 

Lisätietoa Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueesta löytyy ympäristöhallinnon verkkosivuilta:

Lisätietoa Siuntion vesistöjen tilasta löytyy Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:n vesien tila -internetsivuilta:

Muutama pilvenhattara sinisellä taivaalla peilaantuu peilinkirkkaan järven pintaan, sivussa männynoksia, horisontissa metsää, lähellä horisontin rajaa järvessä kaislikkoa.
Nummijärvi Pohjois-Siuntiossa.