Siirry sisältöön

Pohjavesialueet


Siuntion kunnan alueella sijaitsevat Gårdskullan, Suitian, Nikuksen, Syvälammen, Tallmalmenin, Störsvikin, Timalabergenin, Hagabackan ja Göksin pohjavesialueet. Lisäksi osittain Kirkkonummen kunnan alueella sijaitsee Lonnobackan pohjavesialue.

Siuntion kunnan vedenottamoiden vesi on hyvälaatuista. Vedenlaadun turvaamiseksi on tehty Siuntion pohjavesialueiden suojelusuunnitelma. Pohjavesiriskien pienentämiseksi suunnitelmassa ehdotetaan muun muassa suojaamattomien maanalaisten öljysäiliöiden poistamista ja siirtymistä ympäristöystävällisempiin lämmitysmuotoihin. Suunnitelmassa annetaan myös ohjeita maankäytön suunnittelulle.

Pohjavesialueet on merkitty karttaan keltaisella. Keskustan alueen pohjavesiesiintymä poistettiin pohjavesiluokituksesta vuonna 2011.