Siirry sisältöön

Maasto- ja vesiliikennelain mukaiset luvat


Maastoliikennelakia sovelletaan moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttämiseen maastossa ja moottorikelkkailureiteillä. Maastossa ajoneuvolla liikkuminen ei kuulu jokamiehenoikeuksiin. Maastoliikennelain mukaan moottorikäyttöisellä ajoneuvolla, kuten moottorikelkalla ei saa liikkua eikä sitä saa pysäyttää tai pysäköidä maastossa maa-alueella ilman maan omistajan tai haltijan lupaa. Maastoliikennelain yleinen valvonta kunnassa kuuluu ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Pieni moottorivene ohittaa isomman merenlahdella.

Vesiliikennelain tarkoituksena on edistää vesiliikenteen turvallisuutta sekä ehkäistä niitä haittoja, joita vesikulkuneuvojen käyttämisestä aiheutuu luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle taikka yksityiselle edulle. Vesikulkuneuvolla liikkuminen kuuluu jokamiehenoikeuksiin. Jokaisen vesikulkuneuvolla liikkuvan on noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta. Vesikulkuneuvon kuljettajan on noudatettava vesiliikenteen liikennesääntöjä ja vesiliikennemerkeillä tai valo-opasteilla ilmaistuja määräyksiä, kieltoja ja rajoituksia.

Lisätietoa