Siirry sisältöön

Arvokkaat maisema- ja kallioalueet


Peltoaukea yli johtaa pitkä koivukuja syysväreissä isolle maatilalle.
Gårdskullan koivukuja, Lappersintie, kuuluu Siuntion arvokkaisiin maisema-alueisiin.

Suomessa on 156 valtakunnallisesti arvokkaaksi määriteltyä maisema-aluetta. Nämä maaseudun kulttuurimaisemat ovat ihmisen ja luonnon yhteisvaikutuksessa syntyneitä kokonaisuuksia. Kulttuurimaiseman arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan. Siuntion, Inkoon ja Vihdin kuntiin sijoittuva Degerbyn-Pikkalanjoen-Palojoen maisema-alue on viljelylaaksojen ja kalliokumpujen mosaiikkia.

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) video Siuntion ja Degerbyn viljelymaisemasta (2021). Alue lukeutuu valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin.

Lisätietoa saat ympäristönhallinon sivuilta tai karttapalvelun arvokkaat maisema-alueet kartalta:


Arvokkaat kallioalueet

Uudellamaalla on kartoitettu biologisesti, geologisesti ja maisemallisesti arvokkaita kallioalueita, joilla on valtakunnallista tai huomattavaa luonnonsuojelullista merkitystä. Kaikkia kallioalueita ei ole tutkittu, joten myös arvokkaiksi määriteltyjen kallioalueiden ulkopuolelta voi löytyä arvokkaita kohteita. Näitä kartoittamattomia kallioalueita on etenkin vesistöjen ranta-alueilla ja saaristossa.

Siuntion kunnan alueella sijaitsevat arvokkaat kallioalueet: