Siirry sisältöön

Luonnonsuojelualueet


Luonnonsuojelun kohteena ovat kansallispuistot, luonnonpuistot, valtion muut luonnonsuojelualueet sekä yksityisille maille perustetut suojelualueet. Lisäksi suuri osa suojelualueista sisältyy Natura 2000 -verkostoon.

Luonnonsuojelualueiden käyttöä säätelee luonnonsuojelulaki. Kansallispuistolle laaditaan aina luonnonsuojelulain mukainen hoito- ja käyttösuunnitelma. Muille luonnonsuojelualueille hoito- ja käyttösuunnitelmat laaditaan silloin, kun se on tarpeellista. Yksityisten omistamien luonnonsuojelualueiden hoidon ja käytön suunnittelua tehdään maanomistajien, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) sekä Metsähallituksen yhteistyönä.

Natura-alueet

Natura 2000 -verkoston tavoitteena on turvata luonnon monimuotoisuutta. Natura-alueet koostuvat luonnonsuojelualueista, jotka muodostavat koko Euroopan unionin kattavan ekologisen verkoston.

Luonnonsuojelu- ja Natura-alueet Siuntiossa

Luonnonsuojelualueiden ääriviivat ovat tummanruskeita ja Natura-alueiden oransseja. Siuntion karttapalvelu erillisessä ikkunassa täällä: https://kartta.siuntio.fi/(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)