Siirry sisältöön

Toimenpidelupa tai -ilmoitus


Toimenpidelupa

Pienet rakennushankkeet edellyttävät toimenpidelupaa. Esimerkiksi rakennuksen kattomuodon tai julkisivun muutos, jätevesijärjestelmän uusiminen ja maalämmön hyödyntämiseen tarkoitetun lämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen vaativat toimenpideluvan.

Kunnan rakennusjärjestyksessä on luettelo toimenpidelupaa vaativista hankkeista.

Toimenpideilmoitus

Rakennusjärjestyksessä on määrätty, mitkä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 § mukaiset toimenpiteet ovat vähäisiä ja voidaan toteuttaa kirjallisella ilmoituksella. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi kiinteän aidan rakentaminen tai mainoskuvan kiinnittäminen rakennuksen ulkoseinään. Menettely on kevyempi kuin lupakäsittelyt.

Rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voi ryhtyä, jollei rakennusvalvontaviranomainen ole 14 vrk kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta edellyttänyt luvan hakemista tai asiapapereiden täydentämistä.

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää ilmoituksen sijasta rakennus- tai toimenpideluvan hakemista mikäli se on yleisen edun tai naapureiden oikeusturvan kannalta tarpeen.

Ilmoitus raukeaa, ellei rakentamista ole aloitettu ja saatettu loppuun kolmen vuoden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

Toimi näin

Tee toimenpidelupa hakemus tai -ilmoitus sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta tai paperisena alla olevasta lomakkeesta.

Aurinkopaneeleja omakotitalon katolla.
Yli neliön kokoinen aurinkopaneelisto tai aurinkokeräin katolla vaatii toimenpideilmoitus asemakaava-alueella.

Yhteys

Rakennusvalvonta on tavoitettavissa ma–to 9–15.

Tekninen toimisto

Palveluajat

Toistaiseksi avoinna vain ajanvarauksella

Sähköposti