Siirry sisältöön

Jätehuolto


Toimijat

Siuntion kunta on osakkaana jäteyhtiö Rosk’n Roll Oy Ab:ssa. Rosk’n Roll vastaa jätehuoltoon liittyvästä neuvonnasta ja järjestää jätteiden keräyksen, vastaanoton ja hyödyntämisen sekä vaarallisen jätteen vastaanoton.

Jätehuoltoon liittyvistä viranomaistehtävistä vastaa Uudenmaan jätelautakunta. Lautakunta muun muassa hyväksyy kotitalouksien jätehuoltotaksan ja maksut sekä jätehuoltomääräykset.

Uusille siuntiolaisille

Biojäte

Jätelaki velvoittaa asukkaita tekemään ilmoituksen biojätteiden kompostoinnista jätehuoltoviranomaiselle 1.9.2022 alkaen. Ilmoitus tulee uusia viiden vuoden välein, mutta jätelautakunta lähettää asukkaille asiasta muistutuksen.

Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset antavat jätelakia tarkentavia määräyksiä jätehuoltoon. Määräykset koskevat mm. jätteiden lajittelua, jäteastioiden sijoittamista ja jäteastioiden tyhjennysväliä. Määräyksiä annetaan myös roskaantumisen ehkäisemiseksi. Näihin liittyvät rikkomukset työllistävät kunnan ympäristönsuojeluviranomaista eniten.

Jätteitä ei saa hylätä luontoon, haudata maahan tai polttaa

Jätteiden hylkääminen luontoon sekä hautaaminen maahan on kiellettyä. Myös risujen ja puutarhajätteiden vienti yleisille alueille kuten metsiin, puistoihin ja muille yleisille paikoille on kielletty. Puutarhajäte tulee kompostoida tai toimittaa jäteasemalle. Taajamassa kompostoinnin tulee tapahtua vähintään kehikossa. Komposti tulee sijoittaa ja sitä tulee hoitaa siten, että naapurit ja vesistöt otetaan huomioon.

Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Haja-asutusalueella saa polttaa avopolttona vähäisiä määriä kuivia risuja ja oksia, maa- ja metsätaloudessa syntyviä vaarattomia polttokelpoisia jätteitä, kuten kuivia olkia ja hakkuujätteitä, sekä käsittelemätöntä puujätettä.

Kiinteistön tulipesissä saa polttaa käsittelemätöntä puujätettä, risuja ja oksia sekä vähäisiä määriä paperia, pahvia ja kartonkia. Polttaminen ei saa aiheuttaa kohtuutonta savu-, noki- tai hajuhaittaa eikä muuta ympäristö- tai terveyshaittaa.

Puutarhajätteen läjittäminen tontin laidalle tai metsään aiheuttaa epäsiisteyttä ja levittää puutarhakasveja luontoon. Jättipalsamia (kuvassa) ja muita haitallisia kasveja hävitetään puistoista ja vesistöjen ääreltä talkoovoimin.

Yhteystiedot:

020 637 7000
asiakaspalvelu@rosknroll.fi

Lisätietoa jätehuollosta sekä jätteiden vastaanotosta eli ekopisteistä, jäteasemista ja haja-asutusalueiden jätepisteistä löytyy Rosk’n Rollin sivuilta.

Jätehuoltomääräykset löytyvät jätelautakunnan sivuilta: