Siirry sisältöön

Vuorohoito


Nalle makaa nukensängyssä.

Vuorohoito tarkoittaa lapsen varhaiskasvatuksen tarpeen ajoittumista päiväkotiyksiköiden aukioloaikojen (klo 6.00 – 18.00) ulkopuolelle. Vuorohoitoon on oikeus niillä lapsilla, joiden hoidon tarve perustuu molempien huoltajien tai ainoan huoltajan vuorotyöhön tai ammattiin liittyvän opiskelun tarpeeseen. Vuorohoitoa järjestetään silloin kun lapsen molemmat samassa taloudessa asuvat huoltajat tai ainoa huoltaja on vuorotyössä tai opiskelee vuorotyönluonteisesti.  

Vuorohoito on tarkoitettu säännöllisesti vuorohoitoa tarvitseville lapsille, joiden huoltajat tekevät vuorotyötä. Siuntion kunnassa lapsen tarvitsema vuorohoito järjestetään tapauskohtaisesti tilanteen ja tarpeen mukaan. Vuorohoitoyksikkönä toimii päiväkoti.  

Vuorohoidon järjestämisessä ja lapsen hoitoajoissa tulee pääsääntöisesti toteutua viikkovapaat, vapaapäivät ja loma-ajat, esimerkiksi keskimäärin 8 vapaapäivää kuukaudessa. Myös vuoropäivähoidossa olevalle lapselle tulee taata vapaapäivät perheen parissa viikottain, kuten muussa varhaiskasvatuksessa olevien lasten kohdalla keskimäärin. 

Lapsen ollessa vuorohoidossa noudatetaan Siuntion kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Toimi näin

Mikäli lapsi on varhaiskasvatuksessa päiväkodin normaalien aukioloaikojen puitteissa ja todetaan lisäksi / sen sijaan tarvitsevan vuorohoitoa, tulee huoltajien täyttää varhaiskasvatusta koskeva muutoslomake ja merkitä kirjallisesti tieto vuorohoidon tarpeesta.

Mikäli perheellä on lapselle vuorohoidon tarvetta, pyydetään olemaan ensin yhteydessä varhaiskasvatuksen palvelualuevastaavaan ennen varhaiskasvatushakemuksen lähettämistä. Yhteistyössä kartoitetaan vuorohoidon tarvetta.

Mikäli lapsi ei ole vielä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, täytetään palvelualuevastaavan keskustelun jälkeen sähköinen varhaiskasvatushakemus eAsioinnin kautta huoltajien pankkitunnuksilla.

Mikäli lapsi on jo kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja toimintakauden aikana ilmenee tarvetta vuorohoidolle, pyydetään olemaan myös silloin yhteydessä varhaiskasvatuksen palvelualuevastaavaan.

Hoitoaikailmoitus

Vuorohoitoa tarvitsevien tulee täyttää erillinen lomake, joka on hoitoaikailmoitus. Tämä siksi, jotta saamme tarkemmin tietoa lapsen varhaiskasvatuksen / vuorohoidon kellonaikoineen.

Hoitoaikailmoituksen liitteeksi tulee toimittaa molempien huoltajien / ainoan huoltajan osalta kopio työvuoroluettelosta / opiskelutodistuksesta, joiden mukaan määrittyy lapsen vuorohoidon tarve. Hoitoaikailmoitus ja kopio/liite toimitetaan varhaiskasvatuksen palvelualuevastaavalle sähköpostitse tai toimitetaan päiväkodin kautta. Hoitoaikailmoitus pyydetään toimittamaan kahta viikkoa ennen.

Huoltajien toimittamien hoitoaikojen perusteella (lomake) kartoitetaan lapselle hoitajat ja myös vahvistetaan sen mukaan työntekijän  työvuorot. Mikäli hoitoaikailmoitusta ei ole toimitettu määräaikaan mennessä (lähtökohtaisesti 2 viikkoa ennen), lapselle ei voida luvata vuorohoidon järjestymistä. 

Huomioittehan, että vuorohoidossa olevan lapsen osalta ilmoitetaan eAsiointiin ns. normaalit lapsen varhaiskasvatus-/hoitoajat yksikön aukioloaikojen puitteissa.

Järjestämispaikka

Kunnassa keskitetään vuorohoidon järjestäminen yhteen suomenkieliseen kunnalliseen varhaiskasvatusyksikköön. 

Vuorohoidon järjestämispaikka on Siuntion kuntakeskuksessa, Jukolan päiväkodissa. 

Kenelle ja millä ehdoin

Voitte hakea lapsellenne vuorohoitopaikkaa, jos käytte vuorotyössä tai opiskelette iltaisin.

Varhaiskasvatuksen vuorohoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen. Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Jukolan päiväkoti

Yhteystiedot

Kirjautuminen E-asiointiin: