Siirry sisältöön

Hyvityksiä asiakasmaksuissa


Maksuhyvitys lapsen sairaudesta

Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, kuukausimaksua ei peritä.

Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet (50 %) kuukausimaksusta.

Sairauspoissaolosta tulee ilmoittaa varhaiskasvatuspaikkaan heti sairauden alettua.
Lääkärin tai terveydenhoitajan todistus on toimitettava sivistystoimistoon (mikäli lapsi on poissa koko kuukauden tai vähintään 11 päivää).

Maksuhyvitys loma-ajalla 1.8.2022 alkaen

Kesäkuun maksuhyvitys

  • Hyvitys alkaa ensimmäisestä arkipäivästä koulujen /esiopetuksen päättymisen jälkeen.
  • Kesäkuun asiakasmaksu hyvitetään, mikäli lapsi ei ole varhaiskasvatuksessa kesäkuun koulun/esiopetuksen lomapäivien aikana
  • Lapsen poissaolo kesäkuu osalta hyvitetään, mikäli se on ilmoitettu varhaiskasvatuksen toimintayksiköihin kyselyn palautuspäivämäärän mennessä (kyselyn palautus noin huhtikuun puoliväliin mennessä).

Heinäkuun maksuhyvitys

Maksuton kuukausi, mikäli lapsen varhaiskasvatus on alkanut edellisen vuoden syyskuun alussa (1.9. alkaen).
Heinäkuu on maksullinen kuukausi, mikäli lapsen varhaiskasvatus on alkanut syyskuun jälkeen.

Elokuun maksuhyvitys

Elokuussa hyvitetään ennen esiopetuksen / koulun alkuasijoittuvakokonainen viikko, mikäli lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta kokonaisen kalenteriviikon (ma-pe).  

Kunnalla on oikeus periä sakkomaksua, jos huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan kesä-, heinä-ja elokuun ajaksi eivätkä peruuta sitä etukäteen määräaikaan mennessä, 2 viikkoa ennen hoidon alkamista. Sakkomaksu on puolet lapsen kuukausimaksusta.

Maksuhyvitys loma-ajalta 1.8.2024 alkaen

Heinäkuu on maksuton kuukausi, mikäli lapsen varhaiskasvatus on alkanut edellisen vuoden syyskuun aikana. Heinäkuu on maksullinen kuukausi, mikäli lapsen varhaiskasvatus on alkanut syyskuun jälkeen.

Maksuhyvitys muista poissaoloista

Jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta kalenterikuukauden kaikkina päivinä ja tästä on kirjallisesti ilmoitettu sivistystoimistoon, maksuna peritään puolet (50 %) kuukausimaksun määrästä.

Varhaiskasvatuksen henkilökunta pitää kehittämispäivää max. 2 päivää vuodessa, jotka ovat asiakasmaksuissa hyvitettäviä. Ajankohdat ilmoitetaan asiakkaille ajoissa ja hoidon tarve kysytään erikseen.