Siirry sisältöön

Jukolan päiväkoti


Jukolan päiväkoti sijaitsee Siuntion kuntakeskuksessa, lähellä luontoa ja erilaisia kunnan tarjoamia virikkeitä mm. kirjasto, puistot, liikuntakenttä. Päiväkodissa on viihtyisät ja hyvät leikkitilat sekä piha on suuri ja maastoltaan monipuolinen.

Tavoitteenamme on luoda lapselle turvallinen ja arvostava varhaiskasvatuspäivä, jossa on tarjolla syli ja kuunteleva aikuinen. Toimintamme on tavoitteellista sekä lapset ja perheet huomioonottavaa. Kohtaamme lapset omana ainutlaatuisena itsenään ja otamme huomioon perheiden monikulttuurisuuden. Luomme lapselle oppimisympäristön, joka innostaa ja rohkaisee kokeilemaan uusia asioita.

Päiväkodissamme pääpaino on liikunnan, leikin ja luontokasvatuksen toteutuksessa. Metsäretket ovat meille tärkeitä. Lapsella on retkillä oiva tilaisuus tutustua luontoon, kehittää leikkejään ja mielikuvitustaan sekä harjoittaa liikuntataitojaan. Pienryhmätoiminta on osa varhaiskasvatuksemme arkea.

Päiväkodissa kannustamme lapsia omatoimisuuteen. Tärkeää on järjestää lasten ikä tasoa vastaavaa mielekästä toimintaa ja luoda päivittäin mahdollisuuksia oppimisen ilolle ja monioppimiselle. Haluamme mahdollistaa elämyksellisiä hetkiä kaikille aisteille myös arjessa tapahtuvien tuokioiden avulla. Läheisyys ja lämpö ovat kantavia voimia arjessamme; syliä riittää jokaiselle lapselle tarpeen mukaan. Myös laulut, lorut ja sadut kuuluvat jokaiseen päiväämme. Lapsi on mielestämme aktiivinen oppija, joten tarjoamme lapsille mahdollisuuden tutkia ja oppia itse.

Toiminta-ajatuksenamme on lapsilähtöisyys. Lasten osallisuutta pyritään kasvattamaan kaikilla osa-alueilla toiminnan suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin saralla. Leikki ja toiminta ilmentävät lasten mielenkiinnon kohteita, jotka ohjaavat toimintaamme turvallisen aikuisen johdolla. Lasten mielipiteet on huomioitu varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelmassamme.

Jukolan päiväkoti

Avoinna

klo 6.3017

Käyntiosoite

Yhteystiedot