Siirry sisältöön

Suomenkielinen esiopetus


Siuntion kunta on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa. Kokeilu toteutetaan elokuun 2021 ja toukokuun 2024 välisenä aikana. 

Esiopetusaika on klo 9 – 13. Esiopetuksen lisäksi järjestetään täydentävää varhaiskasvatusta.

Meillä esiopetuksessa keskeisenä tehtävänä on edistää turvallisessa ja positiivisessa ympäristössä lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä, jotta hänen opiskelunsa koulussa alkaisi mahdollisimman sujuvasti. Suomenkielinen esiopetus järjestetään Sivistyskampus Siuntion Sydämen tiloissa.

Esiopetuksessa käytämme uuden oppimisessa mm. seuraavia menetelmiä:

  • ohjattua ja omaehtoista leikkiä, yhteisöllisiä leikkejä
  • tutkimista, taidetta, musiikkia ja itseilmaisua
  • tekemällä oppimista sekä itsenäistä työskentelyä
  • työparityöskentelyä ja pienryhmätyöskentelyä
  • liikkumista sekä eri aistien käyttöä
  • omien tavoitteiden pohtimista
  • iPadeja ja tietokoneita

Meillä tehdään yhteistyötä alkuopetuksen kanssa. Käytämme arjessamme pienimuotoisesti ruotsin kieltä, meillä ovat vahvasti läsnä myös musiikki, taide ja kirjallisuus.

Tervetuloa esiopetukseen!

Yhteystiedot

Käyntiosoite