Siirry sisältöön

Koski-tietovaranto


Koski -tietovaranto sisältää valtakunnallisia perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opintosuoritus- ja tutkintotietoja. Perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat tallentaneet tiedot oppilaiden yksittäisestä opintosuorituksesta ja suoritetuista tutkinnoista KOSKI-palveluun vuodesta 2018 alkaen. Tietovaranto sisältää myös tiedot opinto-oikeuksista sekä suoritettujen tutkintojen keskeisistä sisällöistä ja osaamisvaatimuksista. 

Kunnan perusopetuksessa olevien oppilaiden tiedot tallennetaan Koski-tietovarantoon Opetushallituksen määräyksen (OPH-2626-2021) mukaisesti.

Kosken yhteydessä toimii ns. luovutuspalvelu, jonka kautta voidaan yhdistää ja luovuttaa myös tietoja ylioppilastutkinnoista alkaen vuodesta 1990, korkeakoulututkintoja ja -opintosuorituksia sekä opiskeluoikeuksia pääsääntöisesti alkaen vuodesta 1995 sekä ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja korkeakoulutuksen haku- ja valintatietoja

Tietovarannon tietojen hyödyntäminen ja tarkistaminen

Eri viranomaiset hyödyntävät jo Kosken tietoja, ja käyttö laajenee jatkuvasti. Esimerkiksi Kansaneläkelaitos eli Kela käyttää perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen tietoja opintoetuuksien, työttömyysturvaetuuksien, perustoimeentulotuen, koululaiseläkkeiden ja kuntoutusetuuksien käsittelyssä. Tilastokeskus korvaa omat erilliset tiedonkeruunsa ottamalla keskitetysti tutkinto- ja opintosuoritustietoja Koskesta. Tietoja hyödynnetään myös jatkuvasti erilaisissa arviointi- ja seurantatutkimuksissa.

Pakolliset henkilötiedot opiskeluoikeutta luotaessa

Koski edellyttää uutta opiskeluoikeutta luotaessa henkilöstä etunimien, kutsumanimen ja sukunimen lisäksi yksilöivän tunnistetiedon. Tämä yksilöivä tunnistetieto on ensisijaisesti suomalainen henkilötunnus. Jos oppijalla, jolle opiskeluoikeutta ollaan luomassa, ei ole henkilötunnusta, käytetään yksilöivänä tunnistetietona oppijanumeroa.

Opetushallitus vastaa tietovarannon ja luovutuspalvelun ylläpidosta ja tietojen luovuttamisesta.

Siuntion kunta siirtää operatiivisesta perusopetuksen tietojärjestelmästä (Primus) tiedot kansalliseen Koski-tietovarantoon.