Siirry sisältöön

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda


Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on 1.2.2019 käyttöönotettu kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä.

Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa, joka tuli voimaan 1.9.2018 alkaen.

Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Valtakunnallisen tietovarannon avulla varhaiskasvatuksesta saadaan jatkossa yhteismitallista, vertailukelpoista ja laadukasta tietoa mm. viranomaisten käyttöön. Tietotuotanto vähentää manuaalista tietojen käsittelyä.

Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista sekä lasten tiedot Vardaan 1.1.2019 lähtien. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista.

Vardaan tallennettavat henkilötiedot lapsesta ovat:

 • nimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
 • toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa
 • hakemuksen toimittamispäivämäärä
 • päätöksen tai sopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä
 • varhaiskasvatusoikeuden tuntimääräinen laajuus ja sen käyttöön liittyvät tiedot
 • tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona
 • varhaiskasvatuksen järjestämismuoto

Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistetään seuraavat rekisteröityä lasta koskevat henkilötiedot

 • nimi
 • oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto
 • kansalaisuus
 • sukupuoli
 • äidinkieli
 • tarpeelliset yhteystiedot

Siuntion kunta on siirtänyt operatiivisesta varhaiskasvatuksen tietojärjestelmästä tiedot kansalliseen Vardaan järjestelmäintegraation avulla. Vardaan on siirretty varhaiskasvatuksen järjestäjää koskevat tiedot (Siuntion kunta) sekä varhaiskasvatuksessa olevien siuntiolaisten lasten tiedot (kunnallisessa ja yksityisessä).

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten varhaiskasvatuksen järjestämistä koskevat muutostiedot viedään tietojärjestelmään (Pro Consona), jota kautta tiedot päivittyvät myös kansalliseen Vardaan. Varhaiskasvatuslain 72 § mukaan tietovarannon tietojen säilytysaika on viisi vuotta.

Tästä lisätietoja:

Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltaja- ja maksutiedot

Varhaiskasvatuksen lasten huoltajista tietoja tallennetaan Opetushallituksen määräyksen mukaan Vardaan 1.9.2019 lähtien. Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuslain (540/2018) vaatimat tiedot lapsen vanhemmista tai muista huoltajista. Vardaan tallennetaan vain niiden henkilöiden tiedot, joilla on lapsen voimassaoleva huoltajuus. Lapsen huoltajien tiedot saadaan Väestötietojärjestelmästä (VTJ).

Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja huoltajista

 • nimi, henkilötunnus, oppijanumero, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
 • varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrä ja palvelusetelin arvo
 • varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukainen perheen koko
 • maksupäätöksen alkamis- ja päättymispäivämäärä

Lue tarkemmin:

Kunnallisen varhaiskasvatuksen henkilöstä koskevat tiedot

Kunnan on tallennettava henkilöstöä koskevat tiedot varhaiskasvatuksen tietovarantoon 1.9.2020 lähtien.

Tietovarantoon tallennetaan seuraavat varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskevat tiedot

 • nimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot;
 • toimipaikat ja tässä laissa tarkoitettu työtehtävä;
 • henkilön työsuhde sekä henkilön työaika;
 • suoritettu tässä laissa tarkoitetun kelpoisuuden tuova tutkinto;
 • osallistuminen täydennyskoulutukseen.

Vuonna 2020 Vardan käytön aloittavat myös yksityiset varhaiskasvatustoimijat.

Lisätiedot

Rekisteröityjen informointi:

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda Opetushallituksen verkkopalvelussa:

Vardassa olevia omia tietojaan voi tarkastella Oma Opintopolku -palvelun kautta:

Varda -esite:

Varhaiskasvatuksen tietovarannon tietosuojaseloste:

Varhaiskasvatuksen Varda tietovaranto perustuu Varhaiskasvatuslakiin (540/2018):

Varhaiskasvatuksen henkilöstöstä ja lasten huoltajista tietoja tallennetaan Vardaan 1.9.2019 lähtien.