Siirry sisältöön

Lautakunnat ja jaostot

Kunnanhallituksen kokoushuone

Siuntiossa toimii viisi eri lautakuntaa, jotka hoitavat heille kuuluvien asioiden päätöksen tekoa.


Siuntion kunnan luottamushenkilöorganisaatio koostuu kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen lisäksi lautakunnista ja jaostoista.

Lautakunnat ja jaostot ovat luottamuselimiä, jotka johtavat kunnan julkisten palveluiden tuottamista. Lautakuntien ja jaostojen kokoukset eivät ole julkisia.

Lautakuntien ja jaostojen tehtävät ja kokousmenettely sekä luottamushenkilöiden palkkiot ja matkakorvaukset määritellään hallinto- ja kunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännössä.

Esityslistat ja pöytäkirjat