Gå till innehållet

Möte för allmänheten: Förbättring av Sjundeå station, järnvägsplan

Tid
kl. -
Plats
Bildningscampuset Sjundeå hjärta, auditoriet
Adress:
Parkstigen 2, 02580 Sjundeå
Arrangör:
Trafikledsverket

Trafikledsverket utarbetar järnvägsplanen Förbättring av Sjundeå station,
järnvägsplan; Sjundeå.

Projektets mål är att förbättra den nuvarande stationen och stationsområ-det så att de fungerar och är trygga samtidigt som de uppfyller dagens till-gänglighetskrav. Stationens perronger planeras så att de uppfyller kraven både i fråga om längd och höjd.

Trafikförbindelserna på stationsområdet förbättras och skyltningen förnyas för att säkerställa tillgängligheten. Infartsparkeringsområdena utvidgas och antalet parkeringsplatser utökas. En förbättring och reparation av spårens och närmiljöns konstruktioner minskar behovet av kontinuerligt underhåll. Utifrån de granskningar som görs inom projektet planeras eventuellt ett nytt sidospår för närtågens övernattning. Järnvägsplanen utarbetas som ett samprojekt mellan Trafikledsverket och Sjundeå kommun.

Mötet är öppet för alla invånare, markägare och andra intresserade i området.

Mer information om planen

Erkki Mäkelä (Väylävirasto),
tel. 0295343822, erkki.makela(at)vayla.fi