Gå till innehållet

Livskraftskvällar


Sjundeå kommun ordnar livskraftskvällar några gånger om året. Avsikten är att träffa företagare och andra aktörer i Sjundeå, samla idéer och förslag för att utveckla kommunens livskraft och skapa möjligheter för nätverkande.

De livskraftskvällar som Sjundeå kommun ordnar är riktade i synnerhet till företagare och andra aktiva aktörer såsom beslutsfattare och föreningar.

Under livskraftskvällarna lyfts aktuella frågor och intressanta ämnen alltid fram genom ett enskilt tema.

Vi meddelar om livskraftskvällarna i vår evenemangskalender. Välkommen med!