Gå till innehållet

De stängda småbarnspedagogikens enheter sommaren 2024

Under skolornas lovtider minskar småbarnspedagogikens vårdbehov, vilket gör att verksamheten är nedtrappad och en del av enheterna kan vara stängda. Personalen dimensioneras enligt antalet barn i vård. För dem som reserverat vård har man meddelat en reservenhet och -grupp för vården. 

Den svenskspråkiga och finskspråkiga förskoleundervisningens enheter är stängda 24.6.-2.8.2024 

Tyyskylä daghem är stängt 1.7.-26.7.2024

Pikku-Lotta daghem är stängt 1.7.-2.8.2024