Gå till innehållet

Sjundeå är med i projektet Nylands Kulturmarknad

Projektet Nylands Kulturmarknad håller infomöten för konstnärer och övriga aktörer inom de kreativa branscherna.

Nyland bosatta aktörer och konstnärer inom de kreativa branscherna är välkomna till möten som presenterar projektet Nylands Kulturmarknad. Projektet som verkställs av Nylands förbund ökar den jämlika tillgången till kultur och stärker sysselsättningen bland professionella inom kulturbranschen.

I juni ordnar förbundet infomöten om hur de kreativa branschernas aktörer och konstnärer kan delta i projektet och vilken slags kulturservice kommunerna är intresserade av att köpa under projektets gång. 

Alla möten har samma innehåll. De hålls via Teams. Dessutom ordnas några fler infomöten i augusti.