Gå till innehållet

Järnvägsplanen för Sjundeå station presenteras vid ett allmänt möte på tisdag 4 juni

Flygbild på lokaltåget.

Utarbetandet av järnvägsplanen för Sjundeå station framskrider enligt tidtabellen. Det huvudsakliga målet med planen är att förbättra stationsområdet så att det fungerar och är tryggt samtidigt som det uppfyller dagens tillgänglighetskrav.  Planen presenteras vid ett offentligt informationstillfälle i Sjundeå tisdagen den 4 juni kl. 17.30.

Utarbetandet av järnvägsplanen för Sjundeå station som inleddes hösten 2023 pågår. Stationsområdet planeras enligt dagens tillgänglighetskrav. 

Sjundeå station ligger på Kustbanan och betjänar närtågstrafiken. Stationen uppfyller för närvarande inte dagens krav på till exempel tillgänglighet och säkerhet. Perrongerna har sjunkit på många ställen på grund av de mjuka bottenförhållandena. 

– Förutom perrongernas höjd är även banans geometri i dåligt skick och spåren hålls inte på plats utan kontinuerligt underhåll. Det finns också brister i tillgängligheten på stationsområdet, berättar projektchef Erkki Mäkelä vid Trafikledsverket.

I den pågående järnvägsplaneringen planeras stationens perronger så att de uppfyller kraven både i fråga om längd och höjd. Även förbindelserna till perrongerna förbättras så att de uppfyller tillgänglighetskraven och vid skyltningen används reliefer så att de är tillgängliga även för synskadade. 

Sjundeå station betjänar många pendlare. Man planerar att utvidga infartsparkeringsområdena och öka antalet parkeringsplatser. I järnvägsplanen planeras för närvarande också ett nytt sidospår för närtågens övernattning.

Vid informationstillfället kan man framföra åsikter om planutkasten

Järnvägsplanen för Sjundeå station presenteras vid ett offentligt informationstillfälle tisdagen den 4 juni kl. 17.30 i auditoriet i Bildningscampuset Sjundeå hjärta på adressen Parkstigen 2, 02580 Sjundeå. Tillträde till auditoriet sker via biblioteksdörren (B-dörren).

Alla som är intresserade av projektet är varmt välkomna till informationstillfället där deltagarna har möjlighet att ställa frågor till experter. Tillfället är öppet för alla invånare och övriga intresserade. Man behöver inte anmäla sig till mötet på förhand.

Under tillfället kan man bekanta sig med planutkasten och ge respons på dem.

Järnvägsplanen beräknas bli färdig i slutet av 2024

Projektet genomförs som ett samprojekt mellan Trafikledsverket och Sjundeå kommun. Järnvägsplanen beräknas bli färdig före utgången av 2024. Det har ännu inte fattats något beslut om byggandet. 

Ytterligare uppgifter

Trafikledsverket

Projektchef Erkki Mäkelä
tfn 029 534 3822

fornamn.efternamn@vayla.fi

Sjundeå kommun