Gå till innehållet

Fanjunkars trädgårds historia och framtid

Välkommen att lyssna på en presentation om Fanjunkars och gårdens historia. För tillfället görs en gårdsplan runt Fanjunkars som är inspirerad av trädgårdens historia, för vilken Fanjunkars historia har studerats. Hur såg trädgården på Fanjunkars ut förr i tiden? Vilken typ av växter kan ha växt där? Vilka berättelser har bevarats från Charlotta Lönnqvists och Aleksis Kivis tid på Fanjunkars?

Under presentationen bekantar vi oss med gamla berättelser och fotografier från Fanjunkars, från vilka vi kan dra konklusioner av de växter som växte tidigare där och tolka atmosfären. Presentationen omnämner också utvecklingen av lokala traditionella växter och trädgårdsodling i Sjundeå.

Evenemanget hålls av landskapsarkitektsstuderanden Maria Iivonen som gör sitt diplomarbete om en utvecklings-​ och skötselplan för Fanjunkars trädgård. Evenemanget ger möjligheten att uttrycka önskemål och idéer för Fanjunkars trädgårds framtid. Du kan också bara komma och lyssna.

Tyvärr är ingången till Fanjunkars inte tillgänglig. Evenemanget är på finska.

4.6.2024 kl. 17:00-19:00

Fanjunkars
Fanjunkarsintie 1