Gå till innehållet

Återvinningspunkten i Sjundeå kommuncentrum får ny plats 24.5.

Återvinningspunkten flyttas till andra sidan av Flemingsvägen.

Återvinningspunkten i Sjundeå kommuncenter flyttas till ett nytt ställe, på andra sidan Flemingsvägen,
Åke Totts väg.
Punkten är ur bruk på förmiddagen 24.5. kl 10-12.
Man svänger in till höger från Flemingsvägen strax efter S-Markets parkering för att nå det nya stället.

Stället där återvinningspunkten varit iståndsätts 27-28.5.

Här placeras återvinningskärlen.