Gå till innehållet

Allmänt möte om förbättring av Sjundeå station ordnas i Sjundeå hjärta

Trafikledsverket bjuder in Sjundeåborna till allmänt möte om järnvägsplanen för förbättring av Sjundeå station.

Projektets mål är att förbättra den nuvarande stationen och stationsområdet så att de fungerar och är trygga samtidigt som de uppfyller dagens tillgänglighetskrav. Stationens perronger planeras så att de uppfyller kraven både i fråga om längd och höjd. Trafikförbindelserna på stationsområdet förbättras och skyltningen förnyas för att säkerställa tillgängligheten. Infartsparkeringsområdena utvidgas och antalet parkeringsplatser utökas.

Mötet är öppet för alla invånare, markägare och andra intresserade i området. På mötet kan man bekanta sig med planutkasten och ge respons på dem.

Möte för allmänheten

Tid: 04.06.2024 kl. 17.30 – 19.30

Evenemangets namn: Offentligt informationstillfälle, Sjundeå

Plats: Bildningscampuset Sjundeå hjärta, auditoriet, Parkstigen 2, 02580 Sjundeå

Mer information: Tillgång till auditoriet sker genom biblioteksdörren (dörr B)

Arrangör: Trafikledsverket

Kontaktpersoner i kommunen