Gå till innehållet

Mattvättplatsen öppnad

Tre kvinnor tvättar mattor på mattvättplatsen.

Mattvättplatsen har öppnats. Kommunen upprätthåller en plats för mattvättning i kommuncentrum, vid Bangårdsvägen, på södra sidan om järnvägen.

Mattvättplatsen kan fritt användas av kommuninvånarna.

Mattvättplatsen stängs på hösten när nattfrosten kommer.

Mattorna kan tvättas i mattvättningsbassängen som har rinnande sommarvatten. På området finns också torkställningar. På området finns ingen övervakning, så sköt om dina egna mattor.