Gå till innehållet

Fullmäktiges beslut 20.5.2024

Siuntio pelto 2023

Fullmäktige beslut på sitt möte om att bland annat slå samman röstningsområdena som så att det finns två röstningsområden fr.om. 1.1.2025: 001 Norra- och Västra samt 002 Södra.

Till höstens mötesdatum bestämdes följande: 26.8, 16.9, 7.10, 28.10, 4.11 (reservmöte), 25.11 och 16.12, kl 18:30.


På fullmäktiges möte beslöts det enligt följande:

Därtill lämandes 2 motioner in.