Gå till innehållet

Enkät om gruppverksamhet som främjar äldres välbefinnande

Västra Nylands välfärdsområde har för avsikt att ansöka om anslag från social- och hälsovårdsministeriet för utveckling av gruppverksamhet som främjar de äldres välbefinnande. I anslutning till ansökan vill vi utreda områdets äldres syn på gruppverksamhet som stöder åldersgruppens välbefinnande.

Du kan använda länken nedan för att svara på enkäten. Enkäten skickas vidare till välfärdsområdets och kommunernas äldreråd. Du kan också dela länken i din åldersgrupp efter eget omdöme. Svaren är frivilliga och anonyma, dvs. uppgiftslämnaren identifieras inte.

Att svara på enkäten tar bara en liten stund av din tid och svaren används för att utveckla gruppverksamheten. Svarstiden går ut 26.5.2024.

Tack för ditt svar!