Gå till innehållet

Föreslå kandidater för kulturpriset senast 31.5.2024!

Bildningsnämnden har på sitt mote 21.11.2018 § 102 bekräftat principer för beviljande av kulturpris. Enligt beslutet ska motiverade förslag på mottagare av priset inlämnas årligen senast 31.5.

Kulturpriset delas ut för en särskild satsning inom kulturen och konsten i Sjundeå under det senaste året eller ett långfristigt arbete för kulturen och konsten i Sjundeå. Priset kan beviljas för en gjord eller framkommen kulturgärning (exempelvis evenemang, produkt, organisation eller person), som genom sin tillvaro eller verksamhet har utvecklat eller berikat kultur-​ eller konstlivet i kommunen. Priset kan beviljas antingen en privatperson, en grupp eller ett samfund.

Priset kan beviljas årligen eller lämnas outdelat enligt bildningsnämndens omdöme. Priset beviljas endast en gång för samma sak till samma mottagare. Priset beviljas av Sjundeå kommuns bildningsnämnd och priset är 500 €.

Förslagen ska skickas inom utsatt tid till sivistystoimisto@siuntio.fi