Gå till innehållet

Avbrott i tågtrafiken på kustbanan i maj och efter midsommaren – ersättningsbussar på sträckan väster från Alberga

Trafikledsverket ska utföra banarbeten och det orsakar avbrott i tågtrafiken på kustbanan under våren och sommaren. Det är avbrott i HRT:s tågtrafik under vissa veckoslut i maj och under fem veckor efter midsommaren dvs. 24.6-28.7. Det blir också avbrott i tågtrafiken under en och två dagar på hösten. Avbrotten påverkar närtågstrafiken från Alberga i riktning mot Köklax, Kyrkslätt och Sjundeå. Under avbrotten ersätts tågen med bussar.

Trafikledverkets projekt Esbo stadsbana orsakar avbrott i tågtrafiken under våren, sommaren och hösten. Det blir flera avbrott på ca ett dygn på våren och lite längre avbrott på hösten. Det är stopp i tågtrafiken efter midsommar från och med 24.6. Avbrottet gäller i fem veckor.

Dessa avbrotten innebär att det inte finns tågtrafik på sträckan väster om Alberga. Tågtrafiken väster om Alberga ersätts med bussar. E-, L-, och Y-tågen trafikerar inte alls under avbrotten. Avbrotten påverkar också fjärrtrafiken på kustbanan.

Sommarens avbrott börjar måndagen den 24 juni och slutar fem veckor senare söndagen den 28 juli. Avbrotten fortsätter i augusti och sker huvudsakligen under veckosluten. På hösten är avbrotten ett eller två dygn långa.

Tidtabellen för avbrott:

Under avbrotten ersätts tågen av bussar 

Under avbrotten ersätts tågen på sträckan väster om Alberga av bussar. Buss 211E kör mellan Alberga och Köklax, buss 211U mellan Alberga och Kyrkslätt och buss 211X mellan Alberga och Sjundeå.

Bussarna 211E, 211U och 211X stannar vid alla mellanstationer eller nära dem. Under sommarens avbrott kör buss 249Y på vardagar i rusningstrafik mellan Alberga, Esbo centrum och Kyrkslätt samt vissa avgångar kör också till Sjundeå.

Buss 213X erbjuder en snabb förbindelse mellan Helsingfors centrum, Björkgård, Domsby och Esbo centrum. 

Ersättningsbussar:

Bussturer som ersätter tågen under våren finns att söka i Reseplaneraren. Information om bussturer som ersätter tågen under sommaren kommer att uppdateras i Reseplaneraren under våren.

A-tågen har tätare trafik mellan Helsingfors och Alberga

A-tågen kör mellan Helsingfors och Alberga under avbrotten. A-tågen har en turtäthet på 10 minuter på vardagar kl. 6.00–21.30, lördagar kl. 9.00–21.30 och söndagar kl. 10.00–21.30 under sommarens avbrott. Under övriga tider såsom sena kvällar kör A-tågen med 20-30 minuters mellanrum.

Andra ersättande förbindelser

Under avbrotten på kustbanan går den övriga trafiken som vanligt. Ett alternativ är till exempel metron från Esbo till Helsingfors. Flera busslinjer har tät trafik och de kör till olika metrostationer. På sommaren lönar det sig att komma ihåg att Järnvägstorgets metrostation är stängd på grund av renovation. Det innebär att det inte finns metrotrafik mellan Kampen och Helsingfors universitet.

Övriga förbindelser:

Syftet med Trafikledsverkets projekt är att göra tågtrafiken smidigare

I projektet Esbo stadsbana byggs två tilläggsspår mellan Alberga och Köklax bredvid de nuvarande spåren När stadsbanan blir klar förbättrar den tågtrafiken mellan Kyrkslätt och Esbo samt fjärrtrafikens punktlighet och minskar störningar. Också stationsområden vid Kilo, Kera, Grankulla, Björkgård, Domsby och Köklax förbättras. Projektet startade våren 2021 och arbeten väntas vara klara 2028.