Gå till innehållet

Pickala Rock Resort – Detaljplanförslaget läggs fram 22.3.–22.4.2024

Detaljplanförslaget med dess dokument läggs fram enligt MBL 65§ och MBF 27§ 22.3–22.4.2024 på kommunens webbsida och på Sjundeå kommunhus (adress Parkstigen 1, Sjundeå) under kansliets öppettider. 

Ett publiktillfälle gällande detaljplanläggningen ordnas 3.4.2024 kl. 18-20 i Bildningscampuset Sjundeå hjärtas auditorium (adress Parkstigen 2, Sjundeå). Välkommen!