Gå till innehållet

Kommunfullmäktiges beslut 12.2.2024

Före kommunfullmäktiges möte överräckte fullmäktigeordförande Merja Laaksonen (t.v.) och tekniska nämndens ordförande Heikki Kaisla (t.h.) förtjänstkorset av Finlands Lejons orden till Carl-Johan Gottberg för en lång karriär i kommunens förtroendeuppdrag och Kommunförbundets förtjänsttecken för 20 år i kommunala uppdrag till Kristian Parviainen.

Fullmäktige sammanträdde igår till sitt första möte för i år. På mötet beslöts det enligt följande:

Nya medlemmar i organen

Kommunfullmäktige: Heidi Kimari

Tekniska nämnden: Petri Etelävuori

Revisionsnämnden: Päivi Rantanen

Kommunstyrelsens ersättare: Heidi Kimari

Bildningsnämndens ersättare: Eija Granfelt

4 motioner lämnades in på mötet.