Gå till innehållet

Bidrag för enskilda vägar bör sökas senast 29.2.2024

Ansökan bör vara hos kommunen senast 29.2.2024. Bifoga senaste årsmötesprotokoll samt bokslutet för förra redovisningsperioden. Ansökningarna skickas till adress: Sjundeå kommun, vägsektionen, Sjundeåvägen 504, 02580 Sjundeå.