Gå till innehållet

Årets unga idrottare 2023 och stipendier

Bildningsnämnden i Sjundeå kommun anslår att sökas stipendier för årets bästa
idrottsprestation och årets unga idrottare. Bildningsnämnden har möjlighet att bevilja
stipendium på basen av ett fritt formulera ansökan

Utnämning av årets unga idrottare
Stipendiet beviljas på följande grunder:

 1. Idrottaren är skriven i Sjundeå kommun
 2. Idrottaren har haft bra framgång, utvecklats i betydande grad inom sin gren under
  året eller annars verkat exemplariskt som idrottare
 3. Storleken på stipendiet är 200 €
 4. Stipendiet beviljas åt endast en idrottare årligen

Beviljande av stipendium för årets bästa idrottsprestation
Stipendiet delas ut på följande villkor:

 1. Idrottaren är skriven i Sjundeå kommun eller laget representerar en idrottsförening i
  Sjundeå.
 2. Idrottaren eller laget bör ha nått en medaljplats i officiella finska, nordiska,
  europeiska eller världsmästerkapstävlingar eller olympiska spel.
 3. Stipendiets storlek bestäms enligt den åstadkomna placeringen enligt följande:
  för 1 plats 300€, för 2 plats 200€, för 3 plats 100€
 4. Stipendiet delas ut förhöjt enligt följande:
  Nordiska mästerskapstävlingar förhöjning 50 %
  Europeiska mästerskapstävlingar förhöjning 100 %
  Världsmästerskapstävlingar förhöjning 200 %
  Olympiska spel förhöjning 300 %
 5. Stipendiet beviljas årligen för enbart en, årets bästa idrottsprestation.
 6. Stipendiet bör användas till kostnader som förorsakas direkt av idrotten, t.ex.
  lägerkostnader, utrustning, redskap, samt tävlings- och träningsresor.
 7. Om idrottaren bryter mot dopingregler skall stipendiet returneras till kommunen.

Ansökningarna skickas till adressen Sjundeå kommun, Bildningsnämnden, Parkstigen 1,
02850 SJUNDEÅ eller per e-post till adressen sivistystoimisto@siuntio.fi. Ansökningstiden går
ut 31.1.2024 kl. 15.45.
Ansökningar som kommit efter ansökningstiden utgång beaktas inte.