Gå till innehållet

Hur skulle du använda 30 000 euro för barn och unga? – Idéskedet startar snart

Hur skulle du använda 30 000 euro för att främja barns och ungas välmående i Sjundeå?

Det är temat när Sjundeås första projekt kring deltagande budgetering startar i januari. Kommunfullmäktige har reserverat 30 000 euro för deltagande budgetering i budgeten för 2024. Vem som helst kan ge sitt förslag på hur pengarna skulle kunna användas under idéskedet 8.1.–18.2.2024.

Ditt förslag kan till exempel vara:

Klicka på länken nedan och beskriv din idé i blanketten!

Hur skulle du använda 30 000 euro för att främja barns och ungas välmående i Sjundeå?

Efter idéskedet bedömer kommunens ledningsgrupp vilka av de inkomna idéerna som fyller kriterierna och är möjliga att förverkliga, och förädlar dem vid behov. Det är grundskoleleverna i Sjundeå som röstar om vilket förslag som ska verkställas. Det förslag som fått mest röster verkställs under april–december.

Ytterligare uppgifter