Gå till innehållet

Anmäl ditt barn till skolan eller förskolan eller sök dagisplats 8.1–29.1.2024

Två flickor är på väg till skolan med ryggsäckar på ryggen.

Till vårdnadshavare vars 2017 födda barn börjar i årskurs ett 8.8.2024 skickas ett brev via posten om att läroplikten börjar. I brevet finns anmälningsanvisningarna. Man anmäler barnet till skolan via systemet Wilma med Wilma-koderna som man har fått under förskoleundervisningen. Anmälningstiden är 8.1- 21.1.2024.

Till vårdnadshavare vars 2018 födda barn börjar i förskoleundervisningen 8.8.2024 skickas ett brev via posten om anmälan till förskoleundervisningen samt anvisningarna om hur man tar Wilma i bruk. Man anmäler barnet till förskoleundervisningen via systemet Wilma. Förskoleundervisningstiden är från måndag till fredag kl. 9.00–13.00. Ansökan om småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisning innan kl. 9 och efter kl. 13 görs också via Wilma.

De som ansöker om plats inom småbarnspedagogiken från början av augusti ska lämna en elektronisk ansökan via Småbarnspedagogikens eTjänst senast 21.1.2024. De som lämnat in sin ansökan till småbarnspedagogiken före 21.1.2024 meddelas via eTjänsten om placeringsbeslut senast 30.4.2024.